6 อันตรายจากรถฟอร์คลิฟท์ทั่วไป

อันตรายรถโฟล์คลิฟท์

รถโฟล์คลิฟท์เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก หนึ่งในเครื่องจักรที่มักถูกใช้อย่างแพร่หลายในทุกๆธุรกิจ ในโพสต์นี้ เราจะอธิบายคร่าวๆ เกี่ยวกับอันตรายจากรถโฟคลิฟ ทั่วไป 6 ประการ และวิธีที่สามารถลดปัญหาเหล่านี้ได้เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย 1. การใช้งานและการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การใช้งานรถโฟล์คลิฟท์อย่างไม่เหมาะสมโดยการกระทำต่างๆ เช่น การขับเร็ว การแข่งรถ หรือการเข้าโค้งหัก เป็นอันตรายต่อผู้ควบคุม รถโฟล์คลิฟท์ และตัวรถโฟล์คลิฟท์เอง การทำงานในลักษณะข้างต้นจะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมาก เช่น การชนกันหรือการพลิกคว่ำของตัวเครื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสียหายได้ รถโฟล์คลิฟท์ควรใช้งานเพื่อจุดประสงค์ที่ได้รับการออกแบบและวิศวกรรมเท่านั้นเพื่อให้การยกและการเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัยของสินค้าบนพาเลทและสินค้าหนัก การพยายามใช้รถโฟล์คลิฟท์เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ได้ตั้งใจคล้ายกับการใช้งานที่ไม่เหมาะสมจะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุอย่างมาก การดูแลให้ผู้ควบคุมรถโฟล์คลิฟท์ทุกคนมีใบอนุญาตขับรถโฟล์คลิฟท์ที่ถูกต้องและได้ผ่านการฝึกอบรมที่ทันสมัยแล้ว มีแนวโน้มที่ผู้ควบคุมรถฟอร์คลิฟท์จะใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากพวกเขามีทักษะในการขับขี่ที่จำเป็นและตระหนักถึงภาระหน้าที่เมื่อใช้งานรถ 2. อันตรายจากการบรรทุก รถโฟล์คลิฟท์ทุกคันได้รับการแยกประเภท โดยผู้ผลิตว่าสามารถโฟล์คลิฟท์น้ำหนักสูงสุดได้อย่างปลอดภัย การบรรทุกเกินขีดจำกัดของน้ำหนักบรรทุกที่ปลอดภัยสูงสุดในรถโฟล์คลิฟท์ถือเป็นอันตรายร้ายแรง น้ำหนักบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินจะลดความเสถียรลงเมื่อโหลดถูกยกขึ้นโดยไทน์ เพิ่มโอกาสที่สินค้าจะตกลงมาและรถโฟล์คลิฟท์อาจพลิกคว่ำจนเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และอาจเกิดความเสียหายต่อโหลด และรถโฟล์คลิฟท์ การเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุจากการบรรทุกเกินพิกัดนั้นเป็นสินค้าที่ไม่มีหลักประกัน หากไม่มีการควบคุมที่เหมาะสม สิ่งของที่ตกจากประเภทหรือรถโฟล์คลิฟท์จะพลิกคว่ำบรรทุกและอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือความเสียหายได้ เพื่อแก้ปัญหากรณีรถโฟล์คลิฟท์บรรทุกเกินพิกัด ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องตระหนักถึงขีดจำกัดการบรรทุกสูงสุดที่ปลอดภัยของหน่วยผ่านป้ายแสดงพิกัด ควรทราบน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดก่อนเริ่มการยก และไม่ควรยกของขึ้นจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าน้ำหนักบรรทุกอยู่ภายในขีดจำกัดการรับน้ำหนักของหน่วย โหลดทั้งหมดควรได้รับการรักษาความปลอดภัยก่อนที่จะยกขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่สามารถเคลื่อนย้ายโดยไม่คาดคิดได้ 3. การบำรุงรักษาไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง การไม่บำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์อย่างเหมาะสมอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ ไฟเสีย สัญญาณเตือนไม่ทำงาน ลักษณะที่สึกหรอ โซ่เสียหาย และของเหลวรั่วเป็นตัวอย่างของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้หากรถโฟล์คลิฟท์ไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม […]